Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Tehnički pregled zakazivanje:

064/811 89 87


 Radionica za tahografe zakazivanje:

060/099 51 20


 Informacije:

011/2882-250
2882-251 


   Пратите нас на фејсбуку:

>
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА?

За физичка лица:

• лична карта

• саобраћајна дозвола

• претходна полиса осигурања

За правна лица:

• саобраћајна дозвола

• извод из АПР-а

• претходна полиса осигурања

• потврде из банке о извршеним уплатама

• овлашћење за лице које иде у МУП оверено печатом предузећа

• решење о јавном превозу за она предузећа којима је то претежна делатност

За предузетнике:

• саобраћајна дозвола

• лична карта

• претходна полиса осигурања

• потврда банке о извршеним налозима

• извод из АПР-а

• решење о јавном превозу (уколико је у питању аутопревозничка радња)

За возила у лизингу за физичка лица:

• саобраћајна дозвола

• лична карта

• претходна полиса осигурања

• овлашћење лизинг куће за регистрацију возила

• извод из АПР-а лизинг куће

За возила у лизингу за правна лица:

• саобраћајна дозвола

• извод из АПР-а

• претходна полиса осигурања

• потврде из банке о извршеним уплатама

• овлашћење за лице које иде у МУП оверено печатом предузећа

• решење о јавном превозу за она предузећа којима је то основна делатност

• извод из АПР-а лизинг куће

• овлашћење лизинг куће за регистрацију возила

За физичка лица када се мења власник:

• Када је продавац физичко лице – уговор о купопродаји на коме су оверени потписи купца и продавца, овера од стране пореске управе о плаћеном порезу на пренос апсолутних права (надлежна је пореска управа на територији општине продавца).

• Када је продавац правно лице – рачун са исказаним ПДВ-ом оверен печатом продавца, уколико ПДВ није исказан – овера од стране надлежне ПУ да је порез на пренос апсолутних права плаћен.

Уз: Саобраћајну дозволу и Личну карту новог власника.